Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: O szkole

Historia

2022 – dnia 3 czerwca, w Roku Jubileuszowym naszej placówki i Roku Wandy Rutkiewicz, odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu z wizerunkiem patronki szkoły

IMG_8593_conv 

2022 – realizacja programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży

 

Laboratoria 

 

2022 – wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy zakupiony ze środków UNICEF

 

Unicef_1

2021 – realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który został uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy

Ministerstwp 

2021 - w 30. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd jednej z najwybitniejszych himalaistek świata i uchwałą z dnia 14 października 2021 r. ustanawia rok 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz 

Wanda

2020 – modernizacja akustyczna pomieszczeń w placówce

2020 – zakup 48 laptopów dla uczniów i nauczycieli na rzecz wsparcia kształcenia na odległość

2019 - w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz zostaje ponownie powołana p. Anna Jaczewska, a funkcje wicedyrektorów od 1 września 2019r. obejmują: p. Wioletta Dembna, p. Izabela Skłodowska i p. Joanna Puc

2019 – remont sali widowiskowej, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, zakup szafek na podręczniki dla uczniów klas 4-8

2017 - remont szatni szkolnej, wymiana boksów na indywidualne ubraniowe szafki szkolne

2017 – modernizacja i wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej w ramach dotacji celowej

2017 - zgodnie z uchwałą Nr XLV/1081/2017 Rady miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st Warszawy nazwa szkoły uległa kolejnej zmianie. Jest to Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, w której prowadzi się oddziały dotychczasowego Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz

2017 -  Realizacja projektu pt."Szkoła bliżej nauki" współfinansowanego z funduszy EFS.


2016 – modernizacja pracowni komputerowych (wymiana sprzętu na nowy), komputeryzacja pracowni przedmiotowych, wymiana podłóg na korytarzach szkolnych.

2014 - realizacja projektu pt. „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” współfinansowanego z funduszy EFS.

2014 – w  wyniku  konkursu  na  stanowisko dyrektora  Zespołu  Szkół  nr 2 im. Wandy Rutkiewicz  zostaje  ponownie  powołana p. Anna Jaczewska, a funkcje wicedyrektorów od 1 września 2014 r. obejmują:  p. Barbara Pucek, p. Wioletta Dembna i p. Joanna Puc.

2013 – przebudowa boiska do piłki ręcznej i nożnej wraz z budową oświetlenia, remont ogrodzenia, utwardzenie nawierzchni wokół boiska, wymiana siedzisk oraz wyremontowanie dojazdu do szkoły.

2012 - realizacja projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.


2012 - termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół nr 2 (ocieplono budynek, wyremontowano dach, przebudowano sale lekcyjne, oddzielono pomieszczenia szkoły podstawowej i gimnazjum, zmodernizowano węzeł cieplny oraz wentylację szkolnej kuchni i jadalni, wyremontowano salę gimnastyczną i jej zaplecze sanitarne).

2010 - w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz zostaje powołana p.Anna Jaczewska a funkcje wicedyrektorów obejmują: p. Izabela Kowalska i p. Barbara Pucek.  

2009 - w dniu 1 września Burmistrz dzielnicy Wilanów na mocy art.36a §5 ustawy o systemie oświaty powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz pani Barbarze Pucek a wicedyrektorami zostają p. Anna Jaczewska i p. Izabela Kowalska.  

2008/2009 - przebudowa i modernizacja basenu według standardów Unii Europejskiej. Biblioteka szkolna otrzymuje w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" dalsze 5 komputerów do czytelni, tym razem dla Gimnazjum nr 117.

2006 - dnia 1 czerwca Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz otrzymuje nowe wyposażenie pracowni komputerowej w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". W sierpniu tego samego roku również w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" zostaje wzbogacona biblioteka szkolna w zestaw 5 komputerów do czytelni dla SP 300.
             Grafika przedstawia flagę UE informację, że zakup został współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

     

2005 -   w lutym Szkoła Podstawowa Sportowa nr 300 otrzymała nowe wyposażenie pracowni komputerowej w ramach unijnego projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".  Z funduszy Rady Rodziców SP 300 zostają zakupione pozostałe komputery jak również program do nauki języków obcych.  Projekt EFS trafia również do biblioteki szkolnej.

 

2005 - zgodnie z uchwałą Nr LXIII/189/2005 Rady miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2005 roku nazwa szkoły uległa kolejnej zmianie. Jest to Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz w skład, którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i  Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz

2004 - nazwa szkoły ulegała dalszym zmianom  i od września to Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Wandy Rutkiewicz, składający się ze: Szkoły Podstawowej Sportowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz i  Gimnazjum Sportowego nr 117 im. Wandy Rutkiewicz. Funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Janina Semik (2004-2009)  a na wicedyrektorów zostają powołani p. Ewa Krzyżanowska (2001-2009),p. Jadwiga Lewandowska (2002-2005), oraz p. Andrzej Łopat (od 2005-2009).

1999 - miała miejsce reforma oświaty, która wprowadziła 6-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum w miejsce 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Nasza szkoła uległa przekształceniu ze Szkoły Podstawowej nr 300 w Zespół Szkół Sportowych, składający się ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 300 i Gimnazjum Sportowego nr 1. W tym samym roku nasza szkoła zyskała patrona – nadano jej imię wybitnej polskiej alpinistki Wandy Rutkiewicz (14 października 1999).

Sztandar  i logo szkoły zaprojektował p. Piotr Ząbecki

 

Grafika przedstawia logo szkoły
Zdjęcie przedstawia sztandar szkoły

      

1997- z upływem lat zmieniali się również dyrektorzy szkoły. Miejsce pani Janiny Żelazowskiej, dyrektorki szkoły, zastąpił pan Zygmunt Piwowarski (1999-2004). Jego praca jest wspierana przez wicedyrektorów: p. Krystynę Pomarańską (do 2001), p. Annę Wojdak (do 2001), p. Janinę Semik (od 1999-2004), p. Ewę Krzyżanowską (od 2001-2009) i p. Grażynę Wójcikowską (2001-2004).

1995 - nie sposób nie wspomnieć o bibliotece. Działała od początku istnienia placówki, ale na przestrzeni lat przeszła prawdziwą metamorfozę. Fiszki oraz papierowe karty w maju tego roku zamieniły się w karty z kodem kreskowym. Zwykły katalog książek został zastąpiony przez komputery. Nasze panie bibliotekarki, zawsze od kiedy sięgamy pamięcią powiększają księgozbiory o kolejne "białe kruki" i z anielską cierpliwością przyjmują przetrzymane książki. Należy wspomnieć o byłych pracownikach biblioteki p. Zofii Krasińskiej, p. Grażynie Zemke i p. Katarzynie Madalińskiej.  Nad całością czuwa p. Henryka Świderska.

1994 - w czerwcu tego roku miało miejsce uroczyste otwarcie basenu: SP nr300 zyskała nowy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia - pierwszy tego typu w Wilanowie. Wkrótce doczekaliśmy się pracowni informatycznej, a także drugiej sali gimnastycznej i odkrytych obiektów sportowych: trzech boisk (do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki), bieżni na 60 metrów, jak również kortów tenisowych.

1987- 1 września otwarto nową siedzibę szkoły w Wilanowie, przy ulicy Gubinowskiej 28/30. Wtedy była to jeszcze Szkoła Podstawowa nr 300. Funkcję dyrektora objęła pani Janina Żelazowska, a otoczyła Ją doborowa kadra nauczycielska.

Nasza szkoła rozwijała się zawsze w przyjaznej atmosferze. Szkoła Podstawowa nr 300 była i jest nowoczesną placówką oświatową. Z biegiem czasu dokonywano w niej modernizacji i przystosowywano do nowych wyzwań edukacyjnych. Od początku szkoła była wyposażona w bibliotekę, ogromną halę gimnastyczną i stołówkę.

1985/86 - funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Krystyna Pomarańska a na stanowisku wicedyrektora pozostaje p. Zuzanna Filipek.

1983/84 - w tym roku szkolnym szkoła liczyła 17 oddziałów, w których uczyło się 358 uczniów, a zajęcia odbywały się 9 salach lekcyjnych. Zatrudnionych było 26 pracowników pedagogicznych w tym 20 nauczycieli, 1 bibliotekarz, 5 wychowawców świetlicy.

1982/83 - początek roku szkolnego był kolejnym niespokojnym okresem życia szkoły.  Na zaplanowanych 20 oddziałów, w dn. 1 IX 82 r. nie zgłosiła się cała jedna klasa If. Okazało się, że rodzice zabrali dzieci do innych szkół. W roku szkolnym 1982/83 było 19 oddziałów, w których uczyło się 373 uczniów.

1981/82 - początek roku szkolnego okazał się znów bardzo trudny i w związku z przekazaniem nowej szkoły na Stegnach przy ul. Barcelońskiej we wrześniu 1981 r., do dyrekcji zaczęły napływać lasowo podania rodziców z prośbą, o przeniesienie do nowej szkoły. Nie trafiły do rodziców argumenty dyrektora szkoły, że w SP300 są zapewnione dobre warunki dydaktyczno-wychowawcze. Argument rodziców był jeden, a mianowicie bliskość szkoły i bezpieczeństwo drogi z domu do szkoły i z powrotem. W związku z taką sytuacją na zaplanowanych 21 oddziałów od 10 IX pozostało 17. Do nowej szkoły odeszło 6 nauczycieli.

W rezultacie w roku szkolnym 1981/82 uczyło się 314 uczniów w 17 oddziałach. Mieliśmy także ognisko przedszkolne, do którego uczęszczało 20 dzieci. Razem na terenie szkoły uczyło się 334 uczniów. Na stanowisku sekretarza szkoły pracowała
p. Alicja Nogaj.

1981 - z dniem 1 sierpnia pani Wanda Nowaczyńska została powołana na stanowisko dyrektora SP 300. Od chwili powołania szkoły zmieniali się także zastępcy: najpierw p. J. Płatek, później p. W. Nowaczyńska a  astępnie p.Z. Filipek.

1980/81 - uczyło się w szkole 476 uczniów w 23 oddziałach, nauka odbywała się 6 dni w tygodniu na 2 zmiany. Aby zapewnić właściwą realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych musiano wygospodarować dodatkowe sale lekcyjne. Zabrano sekretariat, salę świetlicową nr 3, salę rekreacyjną nr 16. Dzięki tym zabiegom uniknięto pracy na 3 zmianę, uspokojono środowisko rodziców. Utrudniona została praca świetlicy i praca administracji. 

1980 - 1 sierpnia  funkcję dyrektora powierzono p. Marii Malińskiej. Niestety choroba nie pozwoliła jej na kontynuowanie pracy. Stanowisko dyrektora szkoły po p. Marii Malińskiej, przejęła p. Wanda Nowaczyńska, dotychczasowa wicedyrektor.

1979 - powołana zostaje Komisja Koordynacyjna budowy nowej placówki szkolnej na osiedlu Stegny Południowe w skład, której wchodzi p. Hanna Karbowska, p. Adam Bieniek, p. Eugeniusz Karczewski

197821 sierpnia w oparciu o orzeczenie organizacyjne Kuratora Oświaty i Wychowania m.st. Warszwy w sprawie przekształcenia filii Szkoły Podstawowej nr 278 (278F) im. Generała Henryka Słabczyka przy ul. Sobieskiego 68, w samodzielną szkołę podstawową typu elementarnego przy ulicy Bonifacego 81. Początkowo były to klasy od I do IV, a gmach szkoły stanowił Budynek Pogotowia Opiekuńczego.

    

 Pierwszym dyrektorem szkoły została p. Leokadia Katra, która pracowała na tym stanowisku do dnia 31 lipca 1980. Od początku powstania szkoły na stanowisku sekretarza szkoły pracowała p. Alicja Nogaj.

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.